PW DROGOWSKI

Bramy przeciwpożarowe

Przeciwpożarowa brama kurtynowa typu Marc-Ok plus składa się z następujących elementów: płaszcza kurtyny, prowadnic, wału nawojowego, wsporników wału i napędu typu VIC. Sam płaszcz składa się z trzech warstw wielowarstwowej tkaniny dla bramy w klasie EI60 i z pięciu w klasie EI120. Główny składnik wielowarstwowej tkaniny płaszcza stanowi włókno szklane wzmocnione drutem stalowym. Górna krawędź płaszcza kurtyny zamocowana jest do wału nawojowego. Wzdłuż dolnej krawędzi płaszcza znajduje się balast bramy umożliwiający jego prawidłowe napięcie (brak marszczeń i odpowiednie nawinięcie), co stanowi jego dodatkowe usztywnienie. Do przegrody budowlanej mocowane są wsporniki wału nawojowego. Wał nawojowy wraz ze wspornikami znajduje się w osłonie. Osłona wału wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,7 - 1,0 mm. Krawędzie pionowe płaszcza zaopatrzone są w prowadniki, które prowadzone są w prowadnicach profilowanych. Prowadnica w przekroju ma wymiar 80 x 120 mm. Maskownica prowadnicy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,7 mm. Maskownice prowadnic i kasety mogą być wykonane z blachy ocynkowanej w trzech podstawowych kolorach RAL 7035, 9002 i 9010. Istnieje możliwość wyboru innego koloru lub wykonanie nierdzewne. Na życzenie klienta istnieje opcja wykonania wariantu dymoszczelnego czy też podłączenie szerokiego zakresu osprzętu elektrycznego tj. systemu sygnalizacji pożaru, monitoringu położenia bramy czy też kontroli dostępu. Brama o mniejszych wymiarach zamiast napędu elektrycznego i czujek podłączonych do systemu SAP może być wyposażona w termiczny wyzwalacz topikowy i system zabezpieczający, który dzięki sprężynie amortyzującej zwijającej zapobiega zbyt gwałtownemu opadowi płaszcza, aby nie stwarzać zagrożenia uszkodzenia ciała.

JAK TO DZIAŁA?
W przypadku bram kurtynowych z napędem elektrycznym płaszcz nawinięty jest na wał i utrzymywany w pozycji otwartej poprzez hamulec lub samohamowną przekładnię napędu. W przypadku wystąpienia sygnału zagrożenia pożarowego płaszcz zostaje zwolniony i następuje jego przemieszczenie do pozycji zamkniętej.

Bramy kurtynowe Marc-Ok plus o szerokości i wysokości nie większej niż 2,5m nie wymagają napędu elektrycznego. Brama jest wówczas uruchamiana termicznym wyzwalaczem topikowym, który w temperaturze ok. 74 °C zostaje zwolniony i płaszcz kurtyny rozwija się zamykając strefę pożarową. Sprężyna skrętna umieszczona w wale zapewnia stałą prędkość zamykania, a ponowne otwarcie bramy nie wymaga użycia dodatkowych elementów np. korb. Istnieje możliwość wykonania bram o niestandardowych wymiarach oraz bram z rozszerzonymi parametrami technicznymi - po indywidualnej konsultacji.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

  • możliwość wykonania w klasie Sa i S200 dymoszczelności wg PN-EN 13501-2:2016,
  • możliwość wykonania w wersji przeciwwybuchowej wg PN-EN, ATEX,
  • możliwość podłączenia szerokiego zakresu osprzętu elektrycznego jak np. systemy sygnalizacji pożaru,
  • monitoringu położenia bramy, kontroli dostępu,
  • centrala sygnalizacji pożarowej z zasilaczem buforowym, przygotowana do współpracy z obiektowym systemem sygnalizacji pożaru i/lub miejscowymi czujkami dymu/temperatury,
  • elementy osprzętu elektrycznego mogą być dostępne w zestawie z centralą sygnalizacji pożarowej: pulpit sterowniczy wyniesiony, czujki [dymu, temperatury, dymu/temperatury], sygnalizator [akustyczny, optyczny, optyczno-akustyczny], czujnik otwarcia i/lub zamknięcia,
  • napędy z opadem grawitacyjnym lub z możliwością ręcznego podnoszenia.

Marc-Ok-warunki-zabudowy-Edycja-5.pdf